Salaris Administratie

Na zorgvuldige afweging hebben wij besloten om met ingang van 2022 gebruik te gaan maken van andere software voor de loonberekeningen .

Dit heeft ook gevolgen voor het portaal waarbinnen u nu de salarisstroken en andere overzichten kunt inzien, en voor het portaal waar de werknemers hun stroken kunnen vinden.

Binnenkort mag u per mail een uitnodiging verwachten van het nieuwe portaal “Mijn Loondossier”, De algemene informatie kunt U hier ook vinden.

Wij beseffen uiteraard dat dit de nodige overlast veroorzaakt, hiervoor onze excuses.

Informatie over het nieuwe systeem

De loon informatie wordt on-line verstrekt.

*) eind jan 2022

p.s. Voor deze mails met toegangsgegevens let ook op uw spambox.

Mijn LoonDossier

Een on-line omgeving om Uw loonstroken te kunnen inzien en salaris gerelateerde data ( ID-kaarten, urenbriefjes, declaraties ) te kunnen bewaren.

n.b. geef uw documenten een betekenisvolle naam voordat u bestanden bewaart

De regels van Mijn LoonDossier zijn als volgt:

  • De werkgever kan alleen zien wat er aan overzichten naar de werknemers is verstuurd.
  • Wat de werknemers zelf uploaden, ziet de werkgever niet tenzij men deze data markeert met "deel met..".

De werknemers kunnen er dus vanuit gaan dat hun ‘deel’ van Mijn LoonDossier echt privé is wat de door henzelf geplaatste bestanden betreft. De werkgever noch de collega’s krijgen die in beeld.

Hetzelfde geldt voor werkgevers. Alles wat zij buiten Loon om op mijn.loondossier.nl plaatsen, is onzichtbaar voor de werknemers.

Bestanden delen

Deze niet-zichtbaarheid van een bestand kan worden opgeheven door het te markeren en te kiezen voor ‘Deel met…’. Dan wilt u juíst dat het bestand ook zichtbaar is voor een andere partij. Zo kan de werknemer het bestand met diens werkgever delen.

Er is ook een app

  • Er is een mijn.loondossier-app voor iOS (iPhone, iPad), en Android waarmee werknemers altijd o.a. hun loonstroken kunnen inzien zonder pc.
Mijn Loondossier inloginformatie

Voor de toegangsgegevens krijgt u per mail nadere instructies/details.

p.s. Voor deze mails met toegangsgegevens let ook op uw spambox

Als U de link uit de mail volgt komt in de werkgevers LoonDossier terecht.

Tijdens het eerste registratie proces heeft U als werkgever het Loonheffingsnummer nodig

 

 

Jaaropgaven 2021

De jaaropgaven 2021 voor uw werknemers zijn vervaardigd en in het "werkgeversportaal" (voor salarissen tot en met 2021) beschikbaar

Voor de werknemers die gebruik maken van het werknemersportaal zijn deze daar ook beschikbaar.

Van de aanwezigheid van deze jaaropgaven wordt geen melding aan u als werkgever verzonden en ook niet aan uw werknemers.

Wat van toepassing is:  Neem het initiatief om uw werknemers te informeren of verstrek de jaaropgaven.

Mijn LoonDossier: Er zijn geen werknemers bij deze werkgever

Als werkgever moet u deze opmerking moet U interpreteren als : er zijn geen werknemers met toegang tot het Werknemers LoonDossier

Als U aan uw werknemers geen toegang tot het eigen loondossier wilt geven moet u dat zo laten. Wilt u wel dat ze toegang hebben tot hun loondossier neem dan even contact met ons op zodat we deze functie kunnen activeren.

 

Als de toegang voor Uw werknemers wordt ingeschakeld krijgen ze een mail uit naam van Uw bedrijf

met een uitnodiging om een account aan te maken met wachtwoord. Tijdens dat proces moet men naast het e-mail adres, een deel van het BSN nummer en een zelfgekozen wachtwoord opgeven.

En zo ziet de toegang eruit

 

 

Het portaal voor de salaris data tot en met 2021

Het portaal voor de salaris data vanaf 2022

Voor de toegangsgegevens krijgt u per mail nadere instructies/details

p.s. Voor deze mails met toegangsgegevens let ook op uw spambox