Voorkennis en Archief

Wijzigingen in de belasting spelregels en voor U wellicht voorkennis

Wijzigingen in de spelregels en voor U wellicht voorkennis

Nieuws en Adviezen

2022-03-01 facts nr3

2022-02-01 facts nr2

2022-01-01 facts nr1

2021-12-21 belangrijkste wijzigingen belastingen 2022

2021-12-15 coalitieakkoord

2021-12-10 minimumlonen per jan 2022

2021-12-09 fiscale hervorming van het eigenwoningbezit eib notitie

2021-05-01 facts nr 5

2021-04-01 facts nr 4

2021-03-01 facts nr 3

2021-02-01 facts nr 2

2021-01-01 facts nr 1

2020-05-01 aan de orde jaargang 30 2020 nr 5

2020-04-01 aan de orde jaargang 30 2020 nr 4

2020-03-01 aan de orde jaargang 30 2020 nr 3

2020-02-01 aan de orde jaargang 30 2020 nr 2

2020-01-01 aan de orde jaargang 30 2020 nr 1

 

Whitepapers

2021-12-16 rookverbod op het werk

2021-11-24 verlof in coronatijd

2019-06-21 zo begin je een webshop

2018-03-07 inrichting administratie

2018-01-17 leren te winnen van je verliezen

 

Het coalitie akkoord : voor ondernemers

Arbeidsongeschiktheids verzekering

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen.

Deze wordt zo vormgegeven dat oneerlijke concurentie en te grote inkomensrisico's voor individuen worden voorkomen.

Investeringsaftrek EIA en MIA

Het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat omhoog.

Voor de EIA is per 2023 €50 mln extra beschikbaar en voor de MIA per 2025 €30 mln.

Lenen van de BV

Lenen van de BV wordt per 2023 aan banden gelegd.

DGA's moeten in box 2 belasting betalen als ze teveel lenen van de BV.

Dat plan lage er al, maar de maximaal toegestane lening wordt volgens het accoord verhoogd van 500.000 naar 700.000. Het eerste peilmoment is 31 dec 2023.

Er komt een uitzondering voor eigenwoningschulden als er voor zo'n lening een notariele hypotheekakte is opgesteld (vanaf 2023)

Ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 (bij inwerkingtreding van de wet) uitgebreid van 50% naar 70%

Vast en flexwerk

De verschillen tussen vast en flexwerken wordt verkleind

Daarbij wordt ook een deeltijd-WW uitgewerkt

Zelfstandigenaftrek

Ondernemers die tenminste 1225 uur in de zaak werken, hebben recht op aftrekposten waaronder de zelfstandigen aftrek.

De zelfstandigen aftrek wordt vanaf 2023 in stappen van € 650  terugebracht tot € 1200 tot in 2030. De afbouw van de zelfstandigen aftrek vindt daarmee versneld plaats. Zelfstandigen worden gecompenseerd via een verhoging van de arbeidskorting.

n.b. De zelfstandigenaftrek in 2022 is € 6.310

Belastingplannen 2022

Belasting plannen 2022 : Aandelenopties

Plannen kabinet voor keuze in heffingsmoment aandelenoptierechten

Plannen kabinet voor keuze in heffingsmoment aandelenoptierechtenWerkgevers bieden medewerkers soms aandelenopties als loon aan in plaats van een regulier salaris. Start-ups en scale-ups doen dit bijvoorbeeld omdat deze jonge ondernemingen nog niet genoeg geld hebben om een passend salaris te betalen. Het kabinet wil werknemers de keuze geven wanneer belasting wordt geheven over de aandelenopties.

Doel: voorkomen dat start-ups of hun werknemers in geldproblemen komen als aandelenopties als loon worden verstrekt

Start-ups hebben minder financiële mogelijkheden om talentvolle medewerkers aan te nemen dan andere bedrijven. Hierdoor kunnen zij lastiger concurreren met deze bedrijven.

Bij aandelenoptierechten krijgen werknemers het recht om in een vooraf bepaalde periode een vooraf bepaald aantal aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs (uitoefenprijs). Werknemers moeten over de aandelenopties wel belasting betalen; het is namelijk een vorm van loon.

Er wordt nu belasting geheven als de werknemer de opties omzet in aandelen. Daarna heeft de werknemer als aandeelhouder voordelen. Bijvoorbeeld dividenduitkeringen en inspraak tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Het nadeel van dit heffingsmoment is dat werknemers (en de werkgever) direct belasting betalen terwijl ze de aandelen niet altijd al mogen verkopen of voldoende geld hebben om de belasting te betalen.

Voorstel kabinet: werknemers kiezen wanneer zij belasting betalenDe werknemer kan vanaf 1 januari 2022 kiezen wanneer belasting wordt geheven:

 • De werknemer betaalt belasting op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld beschikbaar is:
 • De werknemer betaalt belasting op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen (zoals het was).
Belasting plannen 2022: Thuiswerkkosten vergoeding

Het kabinet introduceert daarvoor per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag.

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te blijven werken. Het kabinet introduceert daarvoor per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag.

Werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal wdagen dat per week thuis wordt gewerkt.

Als een deel van de dag thuis wordt gewerkt en een deel van de dag op kantoor moet de werkgever kiezen of hij de reiskostenvergoedig of de thuiswerkvergoeding geeft. Voor dezelfde werkdag beide vergoedingen kan dus niet. zie ook https://www.rijksoverheid.nl/


Belasting en Auto van de zaak

Auto van de zaak

Een auto van de zaak is niet altijd voordeliger dan een privé-auto. De vergoeding voor zakelijke ritten pakt soms gunstiger uit.

Denk hierbij aan relatief veel zakelijke kilometers of bij oudere auto's.

Als het zakelijke gebruik van de  privé-auto ligt tussen 10% en 90% van het totale verbruik, kunnenIB-ondernemers kiezen of ze de auto op de zaak (op de balans) zetten of  privé rijden. Die keuze kan allen gemaakt worden op het moment van aanschaf. Laat u adviseren voor de aanschaf.

Bijtelling Algemeen

Als u aantoonbaar niet méér dan 500 km prive rijdt in een auto van de zaak, hoeft u de bijtelling niet toe te passen.

Zorg in dat geval voor een sluitende kilometeradministratieen houd ook uw agenda goed bij. Werknemers kunnen een "Verklaring geen privé gebruik auto" aanvragen bij de Belastingdienst zie https://www.belastingdienst.nl/

De bijtelling voor de auto van de zaak is een vast controlepunt van de belastingdienstbij boekenonderzoek.

Ook voert de belastingdienst controles uit via "ambulant toezicht", zoals

 • aan de gens
 • bij bouwmarkten
 • bij pretparken

en uw kilometer informatie wordt vergeleken met gegevens van de APK-keuring

U bent dus gewaarschuwd

Bijtelling Zero Emission

Gaat u een nieuwe auto van de zaak rijden: Standaard geldt een bijtelling van 22% van de cataloguswaarde (nieuwprijs op datum afgifte deel 1)  inclusief BTW en BPM.

Alleen voor bepaalde auto's zonder CO2-uitstoot geldt een lager bijtellingspercentage.

Deze lage bijtelling gaat stapsgewijs omhoog.

De lage bijtelling gaat stapsgewijs omhoog. in 2022, 2023 en 2024 wordt die 16% in 2025 17% en in 2026 22%. Als U een nieuwe electrische auto koopt, profiteert u 60 maanden van het lagere bijtellingspercentage.

Het moment waarop de auto voor het eerst op kenteken is gezet, is leidend. Kiest u voor een duurzame tweedehands dan kunt u dus profiteren van het voor die auto geldende percentage. Zo voorkomt u dat u onverwacht een hoge bijtelling krijgt (zoals bij auto's van voor 20017 het geval kan zijn)

Het lagere bijtellings percentage voor 2021 voor bepaalde auto's zonder CO2-uitstoot :

 • 12% over de eerste 40.000
 • 22% over het meerdere
 • Voor Waterstofauto's en auto op zonnecellen is het 12% over de gehele cataloguswaarde
Electrische Auto . Wat kost dat

Wat kost mij een electrische Auto: Een hogere investering die je wellicht terugverdient door lagere operationele kosten.

De elektrische auto wordt ieder jaar iets goedkoper en de actie radius neem toe. Toch is autorijden, zowel met verbrandingsmotor als met elektromotor ieder jaar weer duurder.

De verschillen worden wel steeds kleiner. Er zijn nu (eind 2021)  reeds een aantal situaties waar de afschrijving van de elektrische auto (hogere aanschafprijs) wordt gecompenseerd door de lagere verbruikskosten en het goedkopere onderhoud.

Het onderhoud van een elektrische auto blijkt in de praktijk bijna 40% lager te zijn dan van een auto met verbrandingsmotor. De banden zijn duidelijk de grootste post bij elektrische auto's.

Deze trend zal nog wel een aantal jaren doorgaan, met wellicht een tijdelijke vertraging rond 2026 als de BPM en MRB vrijstellingen voor elektrisch vervallen en de mogelijke introductie van kilometer beprijzing.

Wij hebben een aparte website ontwikkeld rondom de kosten van een electrische Auto. tco.hulp.site Waar je aan moet denken komt allemaal aan bod

Dit is een online TCO berekening met uitgebreide help functies zodat dat deze website kan fungeren als een belangrijke informatiebron voor een transitie naar een zero emissie Autopark.

Totaal Cost of Ownership (TCO) is de aankoopprijs van een productiemiddel (op de website een Auto) plus de exploitatiekosten gedurende de levensduur.

Het beoordelen van de totale kosten betekent een bredere blik werpen op wat het product is en wat de waarde ervan in de loop van de tijd is.

Bij het kiezen tussen alternatieven bij een aankoopbeslissing, moeten kopers niet alleen kijken naar de korte-termijn-prijs van een item, bekend als de aankoopprijs, maar ook naar de langetermijnprijs, wat de totale kosten zijn. Dit zijn de kosten en uitgaven op lange termijn die worden gemaakt tijdens de levensduur van het product en de uiteindelijke verwijdering.

Laadpalen

Laadpalen komen onder voorwaarden in aanmerking voor de Milieu Investerings Aftrek. Daarnaast kunnen ondernemers voor de laadpaal gebruik maken van de Kleinschaligheids Inversterings Aftrek.

Mia voor auto's die op de milieu lijst staan

Ondernemers kunnen gebruik maken van een extra  investeringsaftrek (Mia) voor auto's die op de auto milieulijst staan. zie https://www.rvo.nl/

Ondernemers kunnen gebruik maken van de Mia voor auto's die op de auto milieulijst staan. zie https://www.rvo.nl/

Het percentage is 13,5 ( voor waterstofautos of auto's met een taxi registratie 27% ).  Er is een maximum aan de investering in de auto plus de kosten van een eventuele laadinrichting

Het plan is om deze vanaf 1 januari 2022 te verhogen van 13,5% resp 27% naar 27% resp 36%.

Voor een waterstof auto kan een ondernemer naast deze regeling ook gebruikmaken van de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) waaroor de aftrek verder kan oplopen.

Let op: alleen voor toepassing voor nieuwe auto's en een  tijdige melding is noodzakelijk.

Stroom van de laadpaal

De stroom van de laadpaal mag door de werkgever belastingvrij worden vergoed. Daarvoor is wel een aparte meter nodig.

Vrijstelling voor de motorrijtuigen belasting

Voor auto's met een co2- uitstoot van 0gr/km geldt tot en met 2024 een volledige vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting.

Voor volledige electrische auto's (dus niet hybride) auto's geldt tot en met 2024 een vrijstelling van voor de BPM

Inhoudsopgave

Inhoud Facts 2021 nr. 5

HET FISCAAL VIZIER OP 2022

 • BELASTINGPLAN 2022
  • EINDE CORONASTEUNPAKKET?
  • EXTRA BELASTINGUITSTEL
  • BENUT DE EXTRA VRIJE RUIMTE
  • VASTE REISKOSTENVERGOEDINGE
  • START ELEKTRISCH RIJDEN
  • BASISTARIEF BOX 1 LAGER
  • TARIEF BOX 2
  • VENNOOTSCHAPSBELASTING
  • HEFFINGSKORTINGEN
  • GERICHTE VRIJSTELLING THUISWERKKOSTEN
  • BENUT DE KIA
  • BEKIJK DE MIA
  • CHECK UW PENSIOENREGELING
  • ZELFSTANDIGENAFTREK VERDER OMLAAG
  • CORONA: TIJDELIJKE AANVULLENDE TEGEMOETKOMING
  • EINDE LEVENSLOOPREGELING
  • MIDDELING
  • LENEN VAN DE BV
  • INSCHRIJVING UBO-REGISTER
  • EINDE AFTREK SCHOLINGSKOSTEN
 • AUTOBELASTINGEN 2022:OP WEG NAAR EMISSIEBLIJ RIJDEN
  • DATUM EERSTE TOELATING (DET)
  • CAP OMLAAG
  • BPM OMHOOG
  • MRB
  • NOG TE BEHANDELEN
 • ARBOZORG: HOUD UW WERKNEMERS FIT EN GEZOND
  • VOORWAARDEN ARBOVOORZIENINGEN
  • MDIEU
  • STAP
  • SLIM
  • REGIONALE INITIATIEVEN
  • ESF
  • STOELMASSAGE OF REFLEXZONEMASSAGE
  • CORONATEST
 • EINDE ARBEIDSRELATIE
 • CIRCULAIR PRODUCEREN
  • SUBSIDIE CIRCULAIRE KETENPROJECTEN
  • DEI+-SUBSIDIE
Inhoud Facts 2021 nr. 4

DE LANGE WEG NAAR EEN NIEUW NORMAAL

 • EEN VOORSCHOT OP HET BELASTINGPLAN 2022
 • DE AUTO IN 2022
 • VASTE REISKOSTENVERGOEDING OOK NA 1 OKTOBER ONBELAST
 • VOORLOPIGE VERLIESVERREKENING
 • INSCHRIJVING UBO-REGISTER
 • THEMA: eHERKENNING
 • CORONA KAN LEIDEN TOT ONTSLAG
Inhoud Facts 2021 nr. 3

VAN ‘GESLOTEN, TENZIJ’ NAAR ‘OPEN, TENZIJ

 • CORONASTEUN VERLENGD TOT 1 OKTOBER 2021
 • NIEUW: ONDERNEMEN.NL
 • RGS MKB IN DE MAAK
 • ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN LOONHEFFINGEN
 • THEMA: CYBERSECURITY
 • ZES TIPS OM EEN RANSOMWARE-AANVAL TE VOORKOMEN
 • POLDERAKKOORD OVER NIEUWE REGELS ROND WERK
 • DRIE GROEPEN WERKENDEN,
Inhoud Facts 2021 nr. 2

VERRUIMING TVL-REGELING: NEGEN INTENSIVERINGEN

 • VASTE REISKOSTENVERGOEDING OPNIEUW VERLENGD
 • NIEUWE BTW-REGELS ROND E-COMMERCE
 • NIEUW: SUBSIDIEREGELING EVENEMENTEN BIJ ANNULERING
 • DELIVEROO: ZZP'ER OF TOCH WERKNEMER?
 • UITBREIDING NOW-REGELING
 • VACCINATIE: DO’S & DON’TS VOOR WERKGEVERS
Inhoud Facts 2021 nr. 1

CORONASTEUNPAKKET VOOR ONDERNEMERS FORS VERRUIMD

 • VERVOLG VERRUIMING CORONASTEUNPAKKET
 • NOW-REGELING, INMIDDELS VIJF TRANCHES
 • PILOT WEBMODULE ONLINE
 • EXCESSIEF LENEN BIJ EIGEN BV
 • ANDER WERK WEGENS CORONA
 • DE VACCINS TOT DUSVER: FACTS & FIGURES
Inhoud Aan de Orde 2020 nr. 5

EINDEJAARSUITGAVE: SORTEER TIJDIG VOOR OP 2021!

 • BASISTARIEF IB LAGER
 • EINDE VASTE (REIS) KOSTENVERGOEDINGEN
 • AANPASSING BOX 3
 • KLEIN, GROOT OF MIDDELGROOT?
 • AUTOBELASTINGEN 2021
 • CHECKLIST: DE AUTO VAN DE ZAAK IN 2021
 • BPM-TARIEVEN / BENZINE / DIESEL PER 1 JANUARI 2021
 • ZELFSTANDIGENAFTREK SNELLER OMLAAG
 • MIDDELING INKOMSTENBELASTING
 • MEER TIJD VOOR UITGESTELDE BELASTING
 • DE CORONASTEUN VAN DE OVERHEID
 • CHECK UW ENERGIELABEL
 • TARIEF INNOVATIEBOX OMHOOG
Inhoud Aan de Orde 2020 nr. 4

BELASTINGPLAN 2021: PLUSSEN EN MINNEN

 • NIEUWE REGELS BIJ LENEN VAN EIGEN BV
 • REKENING-COURANT MET DE BV
 • INFOGRAPHIC: PRIVÉSCHULD BIJ DE BV
 • COVID-19 EN RECHTEN WERKNEMER
 • CHECKLIST: ONTSLAG OM BEDRIJFSECONOMISCHE REDENEN
 • NIEUW: DE MAATSCHAPPELIJKE BV
 • TLV-CORONAREGELING VERLENGD
 • EINDE BIJZONDER UITSTEL BELASTING
 • UBO-REGISTER VAN START
 • MAXIMALE RENTE TIJDELIJK OMLAAG
Inhoud Aan de Orde 2020 nr. 3

NA NOW-LOONSTEUN VOLGT DE NACALCULATIE

 • NA NOW-LOONSTEUN VOLGT DE NACALCULATIE
 • GEBRUIKELIJK LOON DGA
 • CHECKLIST: CORONAMAATREGELEN
 • PARTNERVERLOF VERRUIMD
 • VRIJE RUIMTE WKR OPNIEUW VERHOOGD
 • VASTE REISKOSTENVERGOEDING
 • SCHULDENAKKOORD EN DOORSTART
 • FISCALE CORONARESERVE
 • KLEIN KREDIET CORONA
 • PENSIOENVERDELING BIJ SCHEIDING
 • VAKANTIEDAGEN
Inhoud Aan de Orde 2020 nr. 2

THUISWERKEN IN CORONATIJDEN

 • THUISWERKEN IN CORONATIJDEN
 • CHECKLIST: STAGE
 • GOED GEWAPEND TEGEN GIJZELSOFTWARE
 • AFTREK GEMENGDE KOSTEN
 • BELEGGINGSKOSTEN AANVULLEND PENSIOEN
 • VERLENGDE TERMIJNEN BELASTINGDIENST
 • SUBSIDIE BIJ AANSCHAF ELEKTRISCHE AUTO
 • TOEGANG TOT OUDE E-MAILADRESADEMRUIMTE BIJ PROBLEMATISCHE SCHULDEN
 • VERPLICHTE AOV-VERZEKERING ZZP’ER
Inhoud Aan de Orde 2020 nr. 1

CONTROLEER HET BEDRAG VAN DE VOORLOPIGE AANSLAG

 • DE (HYPOTHEEK)RENTE DOOR DE JAREN HEEN
 • GROEIENDE POPULARITEIT BETAALAPPS
 • COLLECTIEVE SCHADECLAIM WETTELIJK GEREGELD
 • NIEUWE ZZP-WETGEVING OP KOMST
 • WAB: ONTSLAG EENVOUDIGER
 • PERIODIEK VERREKENBEDING
 • REISAFTREK OV
 • COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING
 • HOGERE INKOMENSGRENS HUURTOESLAG

Archief