Inhoudsopgave

Inhoud Facts 2024 nr 1

EEN NIEUW JAAR, NIEUWE UITDAGINGEN. OOK VOOR ONDERNEMERS

EEN NIEUW JAAR, NIEUWE UITDAGINGEN. OOK VOOR ONDERNEMERS

• THUISWERKEN: GEEN RECHT

• VERRUIMING VRIJE RUIMTE WKR

• BEREID JE VOOR OP DE BOX 3-(NA)HEFFING

FISCAAL EN ANDER NIEUWS VOOR ONDERNEMERS

• OV-KAART VAN DE ZAAK VOORTAAN ONBELAST VERGOED

• MES IN SUBSIDIES ELEKTRISCH VERVOER

• FORSE AANPASSINGEN OP MILIEULIJST

• ONDERNEMEN NA JE AOW

• LOONKOSTENVOORDEEL (LKV) OUDERE WERKNEMERS

THEMA: DE 10 BELANGRIJKSTE HR-TRENDS VOOR 2024

• 1 INTEGREER AI IN BEDRIJFSPROCESSEN

• 2 HOUD REKENING MET STIJGENDE LOONKOSTEN

• 3 PROBEER TALENT AAN BOORD TE HOUDEN

• 4 MAAK WERK VAN VERZUIMPREVENTIE

• 5 ZORG VOOR VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

• 6 ANTICIPEER OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT

• 7 ZET IN OP MEER VASTE CONTRACTEN

• 8 FACILITEER THUISWERKEN

• 9 INVESTEER IN UPSKILLING

• 10 VERWELKOM GENERATIE Z OP DE WERKVLOER

28,3 MILJOEN PLATFORMWERKERS

• BETERE RECHTEN VOOR PLATFORMWERKERS

• CONCEPT ZZP-WET: ‘RECHTSVERMOEDEN’

• INVULLING VAN DE WERKZAAMHEDEN

• SOORTEN PLATFORMWERK

• BLOG: LEER BEGROTEN. HOUD JE UREN BIJ

Inhoud Facts 2023 nr 4

NIEUWE TIJDEN OP HET BINNENHOF

NIEUWE TIJDEN OP HET BINNENHOF

• COULANCE BIJ SCHULDAKKOORD VERLENGD

• INVORDERING BELASTINGSCHULDEN

• AI: KANS OF BEDREIGING?

FISCAAL EN ANDER NIEUWS VOOR ONDERNEMERS

• BOX 3: VAN FORFAIT NAAR RENDEMENT

• BELASTINGDIENST SCHERPT REGELS ZZP-INHUUR AAN

• BELASTINGRENTE OMHOOG

• BELASTINGRENTE OMHOOG

THEMA: INTEGRITEIT, EEN HEIKEL ONDERWERP

8 PRAKTISCHE TIPS VOOR COMMUNICEREN OVER INTEGRITEIT

• 1 Start bij de top

• 2 Wees helder

• 3 Sluit aan bij natuurlijke momenten

• 4 Aandacht voor directe en indirecte communicatie

• 5 Interne en externe communicatie

• 6 Communiceren over incidenten

• 7 Genuanceerd en evenwichtig

• 8 Herhalend en doelgroepgericht

VAN ‘FOREVER’ NAAR 'NEVER’

• THUISWERKEN IS BINNENKORT EEN RECHT

• DOORWERKEN NA AOW

• AANGEPASTE VORM STAP-BUDGET

Inhoud Facts 2023 nr 3

DE VOORJAARSNOTA: DE TUSSENTIJDSE BALANS

EEN GREEP UIT DE MAATREGELEN:

DE NIEUWE BOX 3-FICTIE

 • Drie categorieën
 • Nieuwe box 3-percentages
 • Hogere spaarrente in het buitenland

TERUGBETALING NOW-GELD

VERLENGING BMKB

JONGE VAKANTIE- OF INVALHULP

GA TOCH FIETSEN!

 • Een fiets voor jezelf

ELEKTRISCHE LEASEAUTO

 • Extra geld voor SEPP

ZERO-EMISSIEZONES

WOON-WERKVERKEER

SVM-LOKET WEER OPEN

VERDUBBELING MILIEU-INVESTERINGEN

VERPLICHTE AOV IN ZICHT

SCHIJNZELFSTANDIGHEID

TIJDELIJKE EN FLEXCONTRACTEN

WETTELIJKE VAKANTIE- EN FEESTDAGEN PER LAND

Inhoud Facts 2023 nr 2

SLIM INVESTEREN EN KOSTEN MAKEN

BIJZONDER UITSTEL VAN BELASTINGBETALING

UBO-REGISTER NIET MEER OPENBAAR

STARTBIJDRAGE MEDIATION

ZWANGERSCHAPSUITKERING

TUSSENSTAND VERPLICHTE AOV

 • De verplichte AOV in een notendop

WERKNEMERS MET GELDZORGEN

 • Financieel kwetsbaar
 • Hulp en ondersteuning

LOONBESLAG EN DE POSITIE VAN DE WERKGEVER

DE INNOVATIEBOX, ÓÓK VOOR HET MKB

 • Innovatiebox
 • Vennootschapsbelasting
 • Wat zijn immateriële activa?
 • Toegangsticket
 • S&O-verklaring
 • Boxdrempel
Inhoud Facts 2023 nr 1

ONDERNEMEN in 2023: EEN BOEKETJE AANDACTSPUNTEN

 • ONDERNEMEN IN 2023: FISCAAL NIEUWS
  • OPGAVE UITBETALING AAN DERDEN
  • AANPAK BUITENSPORIGE LENINGEN DGA’S
  • GERICHTE VRIJSTELLING VOOR THUISWERKVERGOEDING
  • VRIJSTELLING BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING
  • BIJTELLING ELEKTRISCHE AUTO VAN DE ZAAK
  • BIJTELLING FIETS VAN DE ZAAK
  • OVERDRACHTSBELASTING OMHOOG
  • GEBRUIKELIJK LOON € 51.000
  • TARIEF VENNOOTSCHAPSBELASTING HOGER
  • TEST JE CYBERWEERBAARHEID
 • DE LANGE WEG NAAR HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL
  • WAT VERANDERT ER?
 • ONDERNEMEN IN 2023: LOONDIENST VS ZZP
  • KABINET WERKT AAN STRENGERE REGELS RONDOM INHUUR ZZP’ER
Inhoud Facts 2022 nr 5

EINDEJAARSSPECIAL: HET FISCAAL VIZIER OP 2023

 • TARIEVEN BOX-1,2,3
 • NIET-BEZWAARMAKERS BOX-3
 • AUTOBELASTINGEN 2023
 • VIJF TIPS AUTO (VAN DE ZAAK) IN 2023
 • ENERGIEMAATREGELEN IN 2023
 • SD++REGELING
 • STIMULERINGSPAKKER MKB

 

Inhoud Facts 2022 nr. 4
 • HET BELASTINGPLAN 2023:WAT STAAT ONS TE WACHTEN?
 • HET BELASTINGPLAN 2023:WAT STAAT ONS TE WACHTEN?
 • THEMA: LIJFRENTES:HOE ZIT DAT NU PRECIES?
 • PENSIOENOPBOUW ZELFSTANDIGEN VS. WERKNEMERS
Inhoud Facts 2022 nr. 3
 • VOORJAARSNOTA 2022: LASTENVERZWARING VOOR ONDERNEMERS EN VERMOGENDEN
 • DE VOORJAARSNOTA (VERVOLG) EN ANDER FISCAAL NIEUWS
 • LAGERE HYPOTHEEK DOOR LEASEN
 • EINDE WEGWERPECONOMIE IN 2024
 • € 20,5 MILJARD UITGESTELDE BELASTINGSCHULD
Inhoud Facts 2022 nr. 2
 • OORLOG IN OEKRAÏNE RAAKT OOK ONDERNEMINGEN
 • DE EU-SANCTIES EN FISCAAL  NIEUWS
 • CYBERSECURITY VRAAGT ONZE VOLLE AANDACHT
 • LANCERING STAP-BUDGET GROOT SUCCES
 • VERKEERSBOETES AANGEPAST
Inhoud Facts 2022 nr. 1
 • VOORTZETTING CORONASTEUN VOOR ONDERNEMERS
 • KABINET RUTTE-IV UIT DE STARTBLOKKEN
 • HET REGEERAKKOORD IN TIEN ONDERWERPEN
 • 2021 IN (RAPPORT)CIJFERS
 • INVESTEREN IN DE TOEKOMST
Inhoud Facts 2021 nr. 5

HET FISCAAL VIZIER OP 2022

 • BELASTINGPLAN 2022
  • EINDE CORONASTEUNPAKKET?
  • EXTRA BELASTINGUITSTEL
  • BENUT DE EXTRA VRIJE RUIMTE
  • VASTE REISKOSTENVERGOEDINGE
  • START ELEKTRISCH RIJDEN
  • BASISTARIEF BOX 1 LAGER
  • TARIEF BOX 2
  • VENNOOTSCHAPSBELASTING
  • HEFFINGSKORTINGEN
  • GERICHTE VRIJSTELLING THUISWERKKOSTEN
  • BENUT DE KIA
  • BEKIJK DE MIA
  • CHECK UW PENSIOENREGELING
  • ZELFSTANDIGENAFTREK VERDER OMLAAG
  • CORONA: TIJDELIJKE AANVULLENDE TEGEMOETKOMING
  • EINDE LEVENSLOOPREGELING
  • MIDDELING
  • LENEN VAN DE BV
  • INSCHRIJVING UBO-REGISTER
  • EINDE AFTREK SCHOLINGSKOSTEN
 • AUTOBELASTINGEN 2022:OP WEG NAAR EMISSIEBLIJ RIJDEN
  • DATUM EERSTE TOELATING (DET)
  • CAP OMLAAG
  • BPM OMHOOG
  • MRB
  • NOG TE BEHANDELEN
 • ARBOZORG: HOUD UW WERKNEMERS FIT EN GEZOND
  • VOORWAARDEN ARBOVOORZIENINGEN
  • MDIEU
  • STAP
  • SLIM
  • REGIONALE INITIATIEVEN
  • ESF
  • STOELMASSAGE OF REFLEXZONEMASSAGE
  • CORONATEST
 • EINDE ARBEIDSRELATIE
 • CIRCULAIR PRODUCEREN
  • SUBSIDIE CIRCULAIRE KETENPROJECTEN
  • DEI+-SUBSIDIE
Inhoud Facts 2021 nr. 4

DE LANGE WEG NAAR EEN NIEUW NORMAAL

 • EEN VOORSCHOT OP HET BELASTINGPLAN 2022
 • DE AUTO IN 2022
 • VASTE REISKOSTENVERGOEDING OOK NA 1 OKTOBER ONBELAST
 • VOORLOPIGE VERLIESVERREKENING
 • INSCHRIJVING UBO-REGISTER
 • THEMA: eHERKENNING
 • CORONA KAN LEIDEN TOT ONTSLAG
Inhoud Facts 2021 nr. 3

VAN ‘GESLOTEN, TENZIJ’ NAAR ‘OPEN, TENZIJ

 • CORONASTEUN VERLENGD TOT 1 OKTOBER 2021
 • NIEUW: ONDERNEMEN.NL
 • RGS MKB IN DE MAAK
 • ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN LOONHEFFINGEN
 • THEMA: CYBERSECURITY
 • ZES TIPS OM EEN RANSOMWARE-AANVAL TE VOORKOMEN
 • POLDERAKKOORD OVER NIEUWE REGELS ROND WERK
 • DRIE GROEPEN WERKENDEN,
Inhoud Facts 2021 nr. 2

VERRUIMING TVL-REGELING: NEGEN INTENSIVERINGEN

 • VASTE REISKOSTENVERGOEDING OPNIEUW VERLENGD
 • NIEUWE BTW-REGELS ROND E-COMMERCE
 • NIEUW: SUBSIDIEREGELING EVENEMENTEN BIJ ANNULERING
 • DELIVEROO: ZZP'ER OF TOCH WERKNEMER?
 • UITBREIDING NOW-REGELING
 • VACCINATIE: DO’S & DON’TS VOOR WERKGEVERS
Inhoud Facts 2021 nr. 1

CORONASTEUNPAKKET VOOR ONDERNEMERS FORS VERRUIMD

 • VERVOLG VERRUIMING CORONASTEUNPAKKET
 • NOW-REGELING, INMIDDELS VIJF TRANCHES
 • PILOT WEBMODULE ONLINE
 • EXCESSIEF LENEN BIJ EIGEN BV
 • ANDER WERK WEGENS CORONA
 • DE VACCINS TOT DUSVER: FACTS & FIGURES
Inhoud Aan de Orde 2020 nr. 5

EINDEJAARSUITGAVE: SORTEER TIJDIG VOOR OP 2021!

 • BASISTARIEF IB LAGER
 • EINDE VASTE (REIS) KOSTENVERGOEDINGEN
 • AANPASSING BOX 3
 • KLEIN, GROOT OF MIDDELGROOT?
 • AUTOBELASTINGEN 2021
 • CHECKLIST: DE AUTO VAN DE ZAAK IN 2021
 • BPM-TARIEVEN / BENZINE / DIESEL PER 1 JANUARI 2021
 • ZELFSTANDIGENAFTREK SNELLER OMLAAG
 • MIDDELING INKOMSTENBELASTING
 • MEER TIJD VOOR UITGESTELDE BELASTING
 • DE CORONASTEUN VAN DE OVERHEID
 • CHECK UW ENERGIELABEL
 • TARIEF INNOVATIEBOX OMHOOG
Inhoud Aan de Orde 2020 nr. 4

BELASTINGPLAN 2021: PLUSSEN EN MINNEN

 • NIEUWE REGELS BIJ LENEN VAN EIGEN BV
 • REKENING-COURANT MET DE BV
 • INFOGRAPHIC: PRIVÉSCHULD BIJ DE BV
 • COVID-19 EN RECHTEN WERKNEMER
 • CHECKLIST: ONTSLAG OM BEDRIJFSECONOMISCHE REDENEN
 • NIEUW: DE MAATSCHAPPELIJKE BV
 • TLV-CORONAREGELING VERLENGD
 • EINDE BIJZONDER UITSTEL BELASTING
 • UBO-REGISTER VAN START
 • MAXIMALE RENTE TIJDELIJK OMLAAG
Inhoud Aan de Orde 2020 nr. 3

NA NOW-LOONSTEUN VOLGT DE NACALCULATIE

 • NA NOW-LOONSTEUN VOLGT DE NACALCULATIE
 • GEBRUIKELIJK LOON DGA
 • CHECKLIST: CORONAMAATREGELEN
 • PARTNERVERLOF VERRUIMD
 • VRIJE RUIMTE WKR OPNIEUW VERHOOGD
 • VASTE REISKOSTENVERGOEDING
 • SCHULDENAKKOORD EN DOORSTART
 • FISCALE CORONARESERVE
 • KLEIN KREDIET CORONA
 • PENSIOENVERDELING BIJ SCHEIDING
 • VAKANTIEDAGEN
Inhoud Aan de Orde 2020 nr. 2

THUISWERKEN IN CORONATIJDEN

 • THUISWERKEN IN CORONATIJDEN
 • CHECKLIST: STAGE
 • GOED GEWAPEND TEGEN GIJZELSOFTWARE
 • AFTREK GEMENGDE KOSTEN
 • BELEGGINGSKOSTEN AANVULLEND PENSIOEN
 • VERLENGDE TERMIJNEN BELASTINGDIENST
 • SUBSIDIE BIJ AANSCHAF ELEKTRISCHE AUTO
 • TOEGANG TOT OUDE E-MAILADRESADEMRUIMTE BIJ PROBLEMATISCHE SCHULDEN
 • VERPLICHTE AOV-VERZEKERING ZZP’ER
Inhoud Aan de Orde 2020 nr. 1

CONTROLEER HET BEDRAG VAN DE VOORLOPIGE AANSLAG

 • DE (HYPOTHEEK)RENTE DOOR DE JAREN HEEN
 • GROEIENDE POPULARITEIT BETAALAPPS
 • COLLECTIEVE SCHADECLAIM WETTELIJK GEREGELD
 • NIEUWE ZZP-WETGEVING OP KOMST
 • WAB: ONTSLAG EENVOUDIGER
 • PERIODIEK VERREKENBEDING
 • REISAFTREK OV
 • COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING
 • HOGERE INKOMENSGRENS HUURTOESLAG

Archief